Activiteitencommissie
De activiteitencommissie organiseert in samenwerking met de teamleden en aan de hand van een jaarrooster allerlei activiteiten en feestelijkheden voor de school. Bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest, of carnaval. 
De commissie bestaat uit alle 'stamgroep'-ouders, die tijdens de informatieavond aan het begin van het schooljaar worden gekozen, en twee teamleden. Gemiddeld komt de 
commissie zo'n 5 keer per jaar in zijn geheel bij elkaar en is daarnaast ook in kleine groepjes actief, afhankelijk van de uit te werken plannen.

U kunt zich kandidaat stellen om stamgroep-ouder te worden, het is waarschijnlijk de leukste manier om zowel met de andere ouders als met de teamleden actief te zijn op school. Per klas vragen we twee ouders (één per groep) om voor één jaar deze rol te vervullen.

 


Gerealiseerd door schoolwebsite.nu
|