Methode Goed Gedaan!
Uw kind leert veel op school. Rekenen, taal en lezen, maar ook sociaal-emotioneel! Eerlijk delen, rekening houden met een ander, opkomen voor jezelf, onderhandelen, je aan afspraken houden; uw kind heeft er dagelijks mee te maken. Wij werken in alle groepen met Goed gedaan!. Dit is een programma voor sociaal-emotionele ontwikkeling. Uw kind:
 • leert bewust nadenken over zichzelf en anderen;
 • krijgt uitleg en tips om goed om te gaan met zichzelf en anderen;
 • oefent tijdens de lessen op een veilige manier met deze tips.

Elke groep werkt aan dezelfde onderwerpen. Deze zijn natuurlijk wel steeds aangepast aan de leeftijd en ontwikkeling van uw kind. Zo leert uw kind ieder jaar een stapje meer!

 • les 1    Wennen                               
 • les 2    Samen één groep                
 • les 3    Grapje, plagen, pesten        
 • les 4    Opkomen voor jezelf  
 • les 5    Blij met jezelf
 • les 6    Samen spelen en werken
 • les 7    Druk, druk, druk
 • les 8    Wat voel ik?
 • les 9    Allemaal anders
 • les 10  Wat denk ik?
 • les 11  Kiezen
 • les 12  Jezelf de baas
 • les 13  Eerlijk waar?
 • les 14  Vrienden
 • les 15  Ken jezelf
 • les 16  Wensen en dromen

Ouderbrieven

We willen u graag informeren over wat we in de klas bespreken en welke afspraken we met elkaar maken. Daarom neemt uw kind elke les (over iedere les doen we ongeveer 2 weken) een ouderbrief mee naar huis. Ook vindt u hierin tips om uw kind te helpen bij de vaardigheden van de les.Gerealiseerd door schoolwebsite.nu
|