Pestprotocol/Internetprotocol


In de MR bijeenkomst van juli 2010 is ons herziene pestprotocol goedgekeurd. 
Iedere twee jaar wordt het pestprotocol besproken in de MR en eventueel herzien.


U kunt hier ons pestprotocol downloaden.Download hier ons internetprotocol.

In schooljaar 2010-2011 zullen wij deelnemen aan een studiebijeenkomst over nieuwe media, verzorgd door de GGD. Dit zal er mogelijk toe leiden dat wij ons internetprotocol weer aanpassen.
Gerealiseerd door schoolwebsite.nu
|