informatie en participatie
Informatie
Wij vinden het belangrijk dat ouders / verzorgers op de hoogte blijven van wat er allemaal in en rond de school gebeurt. Wekelijks verschijnt er een informatiebulletin waarin alle informatie van team, MedezeggenschapsRaad, activiteitencommissie, etc. voor de komende week vermeld staat. Ook is er ruimte voor door kinderen gemaakte verslagen van activiteiten, teksten en tekeningen. 

Het jongste kind uit het gezin krijgt het informatiebulletin mee naar huis. 

In begin van het schooljaar worden er voor de ouders klassenavonden georganiseerd, waarin leerkrachten uitleg geven over de diverse activiteiten en de algemene gang van zaken in de desbetreffende groepen.

Uiteraard kunt u ook de leerkracht aanspreken als u meer wilt weten, doet u dit dan als de school uitgaat. participatie 
Wij vinden het belangrijk dat ouders/verzorgers actief deelnemen aan het schoolleven in al zijn facetten. Niet alleen krijgen zij daardoor meer inzicht in de wijze waarop wij met de kinderen werken maar ook dragen zij dan bij aan een optimaal functioneren van onze school.  

Er zijn verschillende manieren waarop u als ouder / verzorger kunt meehelpen op school. 
U kunt bijvoorbeeld zitting nemen in de MedezeggenschapsRaad of u kunt groepsouder worden en deelnemen in de ActiviteitenCommissie. Of u wordt leesouder, komt meehelpen tijdens de Natuurdag, speelt spelletjes op de spelletjesochtenden van de kleutergroepen of gaat op luizenjacht na de vakanties.

Voor het begeleiden van een schoolreisje doen wij natuurlijk ook een beroep op u!
Gerealiseerd door schoolwebsite.nu
|