algemeen
Op de Spelelier werken de kinderen in heterogene groepen waarin twee jaargroepen zijn gecombineerd.
We hebben 1-2 groepen, 3-4 groepen, 5-6 groepen en 7-8 groepen.

De onderwijsvisie van de school kenmerkt zich door de volgende pijlers:

1. Ontwikkelingsgericht onderwijs.
We willen de kinderen uitdagen om zelf te leren door te doen en we willen aansluiten bij de ervaringen en de plannen van kinderen.

2. Breinvriendelijk leren.
We plaatsen de leerdoelen waar mogelijk in een betekenisvolle context. Hierdoor ontdekken, ervaren en automatiseren kinderen de leerdoelen: kennis wordt verankerd. Het verankeren van kennis gaat het gemakkelijkst wanneer kinderen kunnen leren in verschillende contexten. Daarom zet De Spelelier in op een brede ontwikkeling waarin er ruimte is om te leren in samenhang vanuit verschillende perspectieven.

3. Ieder kind is anders, uniek.
Het opbouwen van een goede relatie, het afstemmen van de leerstof op de mogelijkheden van het individuele kind en het vergroten van autonomie en het zelf doen vormen de kern. De manier van leren, de zone van naaste ontwikkeling en het leertempo kunnen en mogen verschillend zijn. Dit betekent dat we ons onderwijs afstemmen op deze verschillen. Leren betekent voor ons meer dan vergaren van kennis. We zijn gericht op zelfstandig werken, het taakgericht zijn, leren samenwerken, leren onderzoeken, je verantwoordelijk voelen en het ontwikkelen van creatief denken en creativiteit.

4. We volgen de ontwikkelingen van kinderen systematisch en maken plannen.
Dit gebeurt via een uitgebreid leerlingvolgsysteem waarbij leerkrachten op didactisch en pedagogisch vlak worden ondersteund door onze interne begeleiders.

Ouders en kinderen zijn onze partners en worden betrokken bij het afstemmen van het onderwijs: in een goede relatie met de ouders zorgen we voor een goed en fijn schoolklimaat voor de kinderen, waar binnen ze zich op leer- en andere gebieden optimaal kunnen ontwikkelen.

We willen een lerende organisatie zijn, we leren van elkaar en van anderen door actief de samenwerking te zoeken en onze expertise beschikbaar te stellen aan anderen. Onze middelen willen we efficiënt benutten en richten op het bereiken van doelen.

Op een onderscheidende manier richt de school zich op een brede ontwikkeling van kinderen, met een duidelijke focus op de toekomst en met ruimte voor verscheidenheid en wederzijds respect.

Hierbij is het motto: 
'De Spelelier, een geweldige basis voor de toekomst’.


Bestuur
De Spelelier valt, samen met nog 13 openbare basisscholen binnen de gemeenten Boxtel, Maasdriel, Sint-Michielsgestel, Haaren, Vught en Zaltbommel , onder het bestuur van de Stichting Regionaal Openbaar Onderwijs Maas en Meierij, afgekort STROOMM. De dagelijkse leiding is in handen van de algemeen directeur die bijgestaan wordt door een adjunct-algemeen directeur, een medewerker personeelszaken en een secretariaat.
De dagelijkse leiding van De Spelelier is in handen van directeur Liesbeth Prinsen.Het Team

Directie - Liesbeth Prinsen
IB - Ger van Alphen & Dionne Willems
Groep 1-2 - Helene Langenhuijsen
Groep 1-2 - Ria Brugmans & Pieternel Vervoort
Groep 3-4 - Marijke Spierings & Anouska van Wees
Groep 3-4- Esther van de Schoot
Groep 5-6 - Mandy Strik & Loes Konings
Groep 5-6 - Paulus Baars
Groep 5-6 - Bea van der Lans, Abigail Vis (vervanging) & Kim Slijters
Groep 7-8 - Femke Blom & Kim Slijters, Abigail Vis ( vervanging)
Groep 7-8 - Linda van de Nostrum
Groep 7-8 - Pauline Verstraten

Gerealiseerd door schoolwebsite.nu
|